Kwalificatietraject Wereldkampioenschap FootGolf

24 apr 2015

We hebben er bijna 4 jaar op moeten wachten, maar eindelijk is het zo ver: het tweede WK FootGolf komt er aan. Als locatie is Mar del Plata in Argentinië aangewezen. De precieze data zijn nog niet bekend: het is óf december 2015 óf net na de jaarwisseling. Op dit toernooi mag natuurlijk ook een Nederlands team mee spelen. Onderstaand zetten we uiteen hoe de selectieprocedure in zijn werk zal gaan.


De Federation for International FootGolf heeft bekend gemaakt dat er 16 spelers per land mee mogen doen. Hoewel we twijfelen over het feit of ze dit waar kunnen (en gaan) maken gaan we onderstaand uit van dit aantal.
 

De selectiecommissie

Omdat we verwachten dat er meer spelers zijn die interesse hebben in een ticket voor dit WK dan dat er tickets zijn hebben we een aantal kwalificatieregels opgesteld. Voor het opstellen van deze regels en het nemen van beslissingen op het moment dat deze regels geen uitsluitsel geven, is een selectiecommissie opgesteld. Hierin hebben de volgende personen een plaats:


Maurits van Tubergen Lotgering       Voorzitter van FootGolf Holland
Arjan de Beurs                                     Nederlands Kampioen 2011
Martijn van der Zwet                         Compliance officer

 

De geplaatste spelers

Wanneer spelers geplaatst zijn, en dat zijn ze pas na het ontvangen van een bevestigend bericht van FootGolf Holland, wordt aan hen feitelijk de vraag gesteld of ze deel uit willen maken van het Nederlands Team op het WK FootGolf in Argentinië. Ze krijgen tot uiterlijk 30 september 2015 de tijd om te laten weten of ze gebruik willen maken van dit recht. Na deze datum worden hun tickets aan andere spelers toegewezen.

De kosten voor deelname en de reis- en verblijfkosten zijn voor de rekening van de individuele spelers. FootGolf Holland zal trachten voor sponsoring te zorgen, maar kan niet garanderen dat ze hier in slaagt.

Onderstaande resultaten zijn hard. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot hoe het rondom het Nederlands Kampioenschap gaat, de resultaten bepalend zijn. Als je vierde wordt tijdens de finale van het Nederlands Kampioenschap 2015, en er zitten al drie geplaatste spelers voor je, heb je toch niet voldaan aan de eis van een top3-notering. Er wordt dit toernooi dan dus door niemand een nieuwe plaatsing of nominatie verdiend.  

Het kwalificatie traject

1)      Directe plaatsing

Wanneer spelers een uitmuntende prestatie, die laat zien dat ze bij de absolute wereldtop horen, komen ze in aanmerking voor directe plaatsing voor het Nederlands Team. Hoewel…ze moeten naast onderstaande prestaties nog minstens 1 maal bij de top 10 op een voorronde van het Nederlands Kampioenschap of in de top 25 op een internationaal toernooi eindigen.

Spelers die in aanmerking komen voor directe plaatsing hebben voldaan aan:

a)      het winnen van de Capital Cup 2014
b)      het winnen van het Nederlands Kampioenschap 2014
c)      een top3 notering op een geschoonde lijst met Nederlandse spelers op de Capital Cup ‘15
d)     een top3 notering op de finale van het Nederlands Kampioenschap 2015
e)      een top5 notering op een toernooi van de European Tour 2015

Wanneer het maximaal aantal spelers bereikt is, krijgen de spelers op bovenstaande volgorde hun ticket toegewezen. Wanneer in de e-klasse meer spelers zitten dan dat er tickets te verdelen zijn, zal de selectiecommissie beslissen op basis van de behaalde resultaten.
 

2)      Genomineerde positie

Wanneer het Nederlandse team niet volledig gevuld kan worden met spelers uit categorie 1 (directe plaatsing) wordt gekeken naar spelers uit categorie 2 (genomineerde positie). De spelers in deze categorie hebben laten zien erg goed te kunnen FootGolfen, maar hebben zich in 2015 niet tot de absolute wereldtop kunnen rekenen.

Spelers die in aanmerking komen voor een genomineerde positie hebben voldaan aan:

a) een top10 notering op een toernooi van de European Tour 2015
b) een top10 notering in de Onsweb nationale ranking
c) een top3 notering op een NK voorronde

Wanneer het maximaal aantal spelers bereikt is, krijgen de spelers op bovenstaande volgorde hun ticket toegewezen. Wanneer in de betreffende klasse meer spelers zitten dan dat er tickets te verdelen zijn, zal de selectiecommissie beslissen op basis van de behaalde resultaten.
 

3)      Aanwijsplek

Wanneer het Nederlandse team niet volledig gevuld kan worden met spelers uit categorie 1 (directe plaatsing) en categorie 2 (genomineerde positie), wordt door de selectiecommissie één of meerdere speler(s) aangewezen om het team verder op te vullen.

Vorige