FGH Zomertour 2018

Informatie FGH Zomertour 2018

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over de FGH Zomertour 2018. Lees deze informatie dan ook nauwkeurig door alvorens je het eerste toernooi speelt!

 • 1. Organisatie en communicatie
 • 2. Opzet FGH Zomertour 2018
 • 3. Zomertour toernooien met speciale status
 • 4. FGH Zomertour Ranking 2018
 • 5. Footgolf spelregels en escalatie
 • 6. Scoreverwerking tijdens toernooi
 • 7. Kwaliteit golfbanen en toernooien
 • 8. Aan- en afmelden Zomertour toernooien en betaling
 • 9. NK kwalificatietraject
 • 10. WK kwalificatietraject

1. Organisatie en communicatie

De organisatie van de FGH Zomertour 2018 (hierna: Zomertour) is handen van Footgolf Holland. De directie van Footgolf Holland is daarmee verantwoordelijk voor de opzet van de Zomertour, kwaliteit van de toernooien en het contact met de deelnemers. Alle officiële berichtgeving ten aanzien van de Zomertour zal plaatsvinden per e-mail naar de ingeschreven spelers en tevens op de website van Footgolf Holland worden gepubliceerd. Heb je na het lezen van deze informatie, of tijdens het verloop van de Zomertour, vragen of opmerkingen: aarzel dan niet om contact op te nemen met de organisatie door een e-mail te versturen naar info@footgolfholland.com.

2. Opzet FGH Zomertour 2018

De Zomertour 2018 bestaat uit een serie van 12 toernooien op verschillende footgolfbanen. Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal deelnemers bereikt is, wat betekent dat de Zomertour toegankelijk is voor iedereen. We erkennen tijdens de Zomertour drie verschillende gradaties in toernooien: ZT 500, 1000 en 1500. Deze classificatie staat voor het maximale aantal punten dat de winnaar van het toernooi ontvangt (voor verdere informatie over deze classificaties, zie punt 4. FGH Zomertour Ranking 2018).

Zie voor de definitieve datums het ‘FGH Zomertour 2018 Speelschema’.

De Zomertour wordt gespeeld in 4 ‘categorieën’. Elke speler komt uit in één bij inschrijving gekozen categorie. Inschrijvingen konden gedaan worden op categorie A, B, C en D. Wegens omstandigheden zijn de oorspronkelijke categoriën inhoudelijk iets aangepast (A was voorheen B, etc). We onderkennen nu de volgende speelcategoriën:

A. categorie (heren)

In deze categorie zitten alle heren die de Zomertour spelen en zowel kans maken op een NK als op een van de Zomertour WK tickets. Tevens hebben deze spelers een notering op de FGH Zomertour Ranking 2018. In dit pakket zijn het FGH en het FIFG lidmaatschap inbegrepen.

B. categorie (heren)

In deze categorie zitten alle heren die Zomertour spelen en kans maken op NK tickets. Tevens zijn deze spelers onderdeel van de FGH Zomertour Ranking 2018. In dit pakket is het FGH lidmaatschap inbegrepen.

C. categorie (dagspelers, zowel heren en dames)

Dit zijn de dagspelers. Dagspelers hebben géén Zomertour pakket afgenomen van Footgolf Holland en dienen zich voor het toernooi dat ze willen spelen zelfstandig in te schrijven via de site van Footgolf Holland. Wanneer een dagspeler een NK ticket bemachtigt en het NK ook wil spelen, dient deze speler het Footgolf Holland lidmaatschap alsnog los af te nemen. Vanaf het moment dat het Footgolf Holland lidmaatschap in het bezit van de speler is, zal deze speler ook op de Nationale Ranglijst worden meegenomen (deze ranglijst is NIET hetzelfde als de FGH Zomertour Ranking 2018, hierover later meer). Dagspelers zullen géén notering krijgen op de FGH Zomertour Ranking 2018.

D. categorie (dames)

In deze categorie zitten alle dames die meedoen aan de Zomertour en zowel kans maken op een NK als op één van de twee WK tickets voor dames. Het FGH lidmaatschap en het FIFG lidmaatschap dienen los te worden afgenomen. De 2 dames met de hoogste notering op de FGH Zomertour Ranking 2018 aan het einde van de Zomertour plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. We zijn druk bezig om een opzet te maken voor het NK voor vrouwen. Hierover wordt later meer bekend gemaakt. Dames die het D-categorie pakket NIET hebben afgenomen voor aanvang van de eerste speelronde van de Zomertour kunnen alleen als dagspeler deelnemen en maken geen kans op WK tickets. 

3. Zomertour toernooien met speciale status

Een aantal toernooien die onderdeel zijn van de Zomertour hebben een speciale status waarvoor andere voorwaarden gelden. Dit is van toepassing op de volgende toernooien:

 • Een toernooi waarvoor volledig losse inschrijving en betaling is vereist: The Capital Cup (WT1000 en ZT1500). De eindposities van de A, B en D spelers in het totaalklassement van de Capital Cup (na 3 speelronden) bepalen de verdeling van de Zomertour Rankingpunten. Ook de 3 NK tickets worden over het totaalklassement vergeven. Let op: alle spelers die in het bezit zijn van het Footgolf Holland lidmaatschap krijgen punten voor de Nationale Ranglijst op basis van het totaalklassement van het toernooi. Ditzelfde geldt voor de puntenverdeling voor de World Tour Ranking voor FIFG leden.
 • Een toernooi waar slechts één ronde van 18 holes onderdeel is van de Zomertour, en het volledige toernooi over 36 holes gespeeld wordt: de toernooien in Assen en Krimpen a/d Lek (beide WT250 en ZT1000). Spelers uit de A, B en D categorie zijn standaard ingeschreven voor de 1e ronde van 18 holes. Na deze eerste ronde van 18 holes worden de Zomertour Rankingpunten en NK tickets vergeven. Optioneel kunnen spelers zich aanmelden voor de 2e 18-holes ronde (en eventueel side events zoals de oefenronde en duo-toernooi) van deze toernooien. Let op: alle spelers die in het bezit zijn van het Footgolf Holland lidmaatschap krijgen punten voor de Nationale Ranglijst op basis van het totaalklassement van het toernooi. Ditzelfde geldt voor de puntenverdeling voor de World Tour Ranking voor FIFG leden.
 • De laatste speelronde van de Zomertour: de Dutch Open (tevens het NK Finaleweekend, ZT1500 en WT500), is een toernooi dat over 2 dagen en 36 holes gespeeld wordt. Spelers die zich bij één van de 11 eerdere Zomertour toernooien hebben gekwalificeerd voor het NK, kunnen kostenvrij deelnemen aan de twee speelrondes van de Dutch Open (wat voor deze kwalificeerde spelers dus ook de NK finale is). Spelers die zich níet hebben gekwalificeerd voor het NK Finaleweekend, kunnen zich los inschrijven voor de Dutch Open. Zij dingen niet mee voor de titel van Nederlands Kampioen Footgolf 2018, maar kunnen zo wel hun punten verdienen voor de Zomertour Ranking, de Nationale Ranking én de World Tour Ranking. De eindposities van de A, B en D spelers in het totaalklassement van de Dutch Open bepalen de verdeling van de Zomertour rankingpunten. Let op: alle spelers die in het bezit zijn van het Footgolf Holland lidmaatschap krijgen punten voor de Nationale Ranglijst op basis van het totaalklassement van het toernooi. Ditzelfde geldt voor de puntenverdeling voor de World Tour Ranking voor FIFG leden.

Over deze toernooien met speciale status zal in de komende weken nog extra communicatie laatsvinden.

4. FGH Zomertour Ranking 2018

Tijdens elk toernooi van de Zomertour kunnen de deelnemers punten verdienen voor de FGH Zomertour Ranking 2018 (alleen voor categorie A, B en D spelers) én de Nederlandse Ranglijst (alleen voor leden van Footgolf Holland) én de FIFG World Tour Ranking (alleen voor leden van de FIFG).

We erkennen tijdens de Zomertour drie verschillende gradaties in toernooien: ZT 500, 1000 en 1500. Deze classificatie staat voor het maximale aantal punten dat de winnaar van het toernooi ontvangt.

Na afloop van elk toernooi worden 2 eindklassementen opgemaakt: 1 met dagspelers en 1 zonder dagspelers. Het eindklassement mét dagspelers wordt verwerkt in de Nationale Ranglijst (Onsweb Ranking). Het eindklassement zonder dagspelers wordt verwerkt in de FGH Zomertour Ranking. Alleen de spelers die uitkomen in de categorieën A, B en D krijgen een plek op de Zomertour Ranking. De punten worden vergeven nadat de dagspelers uit de lijst zijn gefilterd. Zie toelichting FGH Zomertour Ranking 2018 voor de puntentabel.

Het eindklassement van een toernooi wordt bepaald op stroke index. Welke hole stroke index 1 is, wordt voorafgaand aan het toernooi bepaald en gecommuniceerd.

Voor de Zomertour Ranking 2018 gelden jouw 10 beste resultaten. Dit betekent automatisch dat over de 12 Zomertour events, de slechtste 2 resultaten worden weggestreept (dit kunnen álle mogelijke combinaties van toernooien zijn, dus bv. 2 x ZT 500 of 1x ZT 1500 en 1x ZT 1000, etc.). Het missen van 2 toernooien hoeft daardoor geen consequenties te hebben voor jouw plek op de Zomertour Ranking 2018. Het eindklassement van de FGH Zomertour Ranking 2018 wordt opgemaakt na afloop van de Dutch Open in september (het NK Finaleweekend).

Let op! De Zomertour Ranking 2018 is NIET hetzelfde als de Nationale Ranglijst 2018 (beter bekend als de OnsWeb Ranking) en de FIFG World Tour Ranking. Alle toernooien van de Zomertour tellen uiteraard wél mee voor de OnsWeb Ranking én de FIFG World Tour Ranking 2018. Voor zowel de OnsWeb Ranking als de FIFG World Tour Ranking gelden andere puntentabellen en toernooicategoriën. Zie hiervoor de Footgolf Holland website: Opzet OnsWeb Ranking. Voor informatie over de FIFG World Tour Ranking kan de FIFG website geraadpleegd worden.

5. Footgolf spelregels en escalatie

Tijdens alle toernooien van de Zomertour worden de internationaal geldende spelregels (FIFG Rulebook 2014) gehanteerd. FootGolf Holland gaat er vanuit dat iedereen die deelneemt aan de Zomertour op de hoogte is van de spelregels. Op sommige golfbanen gelden ‘lokale regels’. Indien lokale regels van toepassing zijn, worden deze voorafgaand aan het toernooi door de toernooiorganisatie aan de deelnemers kenbaar gemaakt via de officiële communicatiekanalen. Eventuele lokale regels zijn leidend ten opzichte van de FIFG regels. Het FIFG Rulebook 2014 is te vinden op de website van de FIFG.

Let op: in de komende maanden zal er een update komen van de FIFG regels. Tot het moment dat Footgolf Holland deze regels officiëel accepteert, en dit via de officiele communicatiekanalen kenbaar maakt, geldt het huidige reglement!

Mocht er tijdens het spelen van een toernooi discussie ontstaan over toepassing van de regels, dan kan de hoofdmarshal worden geraadpleegd. Voorafgaand aan elk toernooi zal bekend worden gemaakt wie de hoofdmarshal is en hoe deze tijdens het toernooi te bereiken is.

De organisatie van de Zomertour heeft de mogelijkheid om spelers te diskwalificeren van verdere deelname aan de Zomertour. Redenen voor eventuele diskwalificatie (of andere nader te bepalen sancties) kunnen zijn:

 • Gebruik van drugs en/of alcohol voor of tijdens de wedstrijd
 • Agressief gedrag (verbaal of non verbaal)
 • Geen handtekeningen op de scorekaart
 • Vals spel op welke manier dan ook

Indien er sprake is van een van bovenstaande situaties dient dit te worden gemeld bij de hoofdmarshal van het toernooi. De hoofdmarshal kan een verzoek tot diskwalificatie van een speler indienen bij Footgolf Holland. Na onderzoek en wederhoor van beide partijen, zal Footgolf Holland een besluit nemen. Over een besluit tot diskwalificatie kan niet gecorrespondeerd worden. We gaan er te allen tijde vanuit dat spelers naar eer en geweten handelen en zullen dergelijke sancties alleen in zeer ernstige situaties opleggen.

6. Scoreverwerking tijdens toernooi

Deze Zomertour toernooien worden over het algemeen gespeeld in flights van 5 personen (voor sommige toernooien zal hiervan afgeweken kunnen worden). De flightindeling wordt gemaakt op basis van de FGH Zomertour Ranking. Dagspelers worden vanaf de laatste flight toegevoegd en er worden maximaal twee dagspelers in 1 flight gezet (bij voorkeur slechts 1). De beste vier flights (de top 20 van de FGH Zomertour Ranking) krijgen geen dagspeler in de flight erbij. Tevens worden maximaal 2 spelers van dezelfde footgolf club in 1 flight gezet. Als er volgens de FGH Zomertour Ranking 3 spelers van dezelfde club in 1 flight zijn ingedeeld, schuift er 1 speler door naar de volgende flight en vice versa. 

Iedere speler in de flight krijgt een scorekaart mee. Voor aftrap bij de eerst te spelen hole wordt de eigen scorekaart gewisseld met die van een andere speler uit de flight.

Voorbeeld: Herman, Wesley, Guido, Michael en Jim spelen in 1 flight.

 • Herman geeft zijn kaart aan Wesley
 • Wesley geeft zijn kaart aan Guido
 • Guido geeft zijn kaart aan Michael
 • Michael geeft zijn kaart aan Jim
 • Jim geeft zijn kaart aan Herman

Jij bent als speler dus ook de ‘marker’ voor de persoon van wie je de scorekaart hebt. Je noteert op de scorekaart tevens je eigen scores. Per flight is er 1 telefoon beschikbaar waarop alle scores van de flight na het spelen van een hole worden ingevuld.

Na het spelen van de laatste hole controleer je samen met jouw flight alle scores (op de scorekaart én in de telefoon). Als alles gecontroleerd is tekenen zowel de marker als de speler de scorekaart af. Hierna lever je de telefoon en de scorekaarten van de flight in bij de toernooiorganisatie. Let op: de scorekaart is leidend, zorg dus dat deze helemaal in orde is voor je de kaart inlevert. De livescore is dus slechts een indicatie.

LET OP! MOCHT JOUW SCOREKAART (EN DIE VAN DE MARKER) NIET AFGETEKEND ZIJN NADAT DEZE BIJ DE WEDSTRIJDTAFEL INGELEVERD IS, OF IS JOUW SCOREKAART HELEMAAL NIET INGELEVERD, DAN WORDEN DE SCORES DE SPELER WAARVAN DE SCOREKAART NIET GETEKEND IS NIET MEEGENOMEN IN HET EINDKLASSEMENT. HOU ELKAAR SCHERP!

7. Kwaliteit footgolfbanen en toernooien

Footgolf Holland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de footgolfbanen en strakke organisatie van de toernooien. Over het algemeen worden de toernooien georganiseerd door Footgolf Holland zelf. In enkele gevallen wordt de organisatie van een Zomertour toernooi uitbesteed aan een externe partij (zoals een footgolf club of baanmanager). Footgolf Holland ziet erop toe dat alle toernooien aan dezelfde kwaliteitseisen en standaarden voldoen.

Wanneer een toernooi niet, of niet volledig gespeeld kan worden, of wanneer de kwaliteit van een toernooi niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld vanwege het weer) zal dit toernooi komen te vervallen voor de Zomertour en niet meetellen voor de Zomertour Ranking 2018. Indien dit het geval is, wordt dit z.s.m. door Footgolf Holland naar de deelnemers gecommuniceerd. Toernooien die uitvallen zullen níet naar een andere datum worden verplaatst, het huidige speelschema op de website is definitief. Indien door omstandigheden naar een andere golfbaan moet worden uitgeweken, dan wordt dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het toernooi aan de deelnemers gecommuniceerd. Nogmaals, de datums in het huidige speelschema zijn definitief en zullen niet meer worden aangepast.

8. Aan- en afmelden Zomertour toernooien en betaling

Voor alle toernooien geldt een open inschrijving tot het maximum aantal deelnemers bereikt is. Het maximum aantal deelnemers wordt bepaald door de organisatie in overleg met de golfbaan, zodat de baan optimaal benut kan worden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het toernooi.

De spelers die zich hebben ingeschreven voor de categorien A, B en D, zijn standaard ingeschreven voor alle toernooien waar géén aparte inschrijving voor vereist is. Kun je een speeldag niet? Dan dien je dit uiterlijk 5 dagen vóór het toernooi per mail te laten weten aan Zomertour organisatie (info@footgolfholland.com). Indien er voldoende plekken zijn, kunnen dagspelers zich tot 5 dagen van tevoren inschrijven.

Deelnemen aan de Zomertour via een pakket A, B en D, kan alleen wanneer de entreegelden vóór de deadline zijn overgemaakt naar de rekening van Footgolf Holland. Staat het geld niet op de rekening voor de afgesproken deadline, dan vervalt jouw inschrijving voor de Zomertour en kan alleen nog als dagspeler worden deelgenomen (met name belangrijk voor Categorie A en D: laat dit niet gebeuren, het kan je het WK kosten!). Voor dagspelers geldt dat alle betalingen voor toernooien voor aanvang van het toernooi te zijn overgemaakt naar de rekening van FootGolf Holland. Voor dagspelers geldt: 72 uur voor aanvang van het toernooi vervalt het recht op terugbetaling. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij de grotere internationale toernooien) is deze periode langer en kan oplopen tot 14 dagen.

Bovenstaande is voor iedereen van toepassing, tenzij anders overeengekomen met de organisatie en schriftelijk akkoord gegeven is door Footgolf Holland. Bij inschrijving en betaling voor een toernooi ga je akkoord met de voorwaarden en regels die gesteld worden op deze pagina.

9. NK kwalificatietraject

Het NK Footgolf 2018 wordt gespeeld over twee speeldagen (1 en 2 september) op twee verschillende banen: Golfbaan Crimpenerhout en Golfbaan Strijen. Voor het NK Footgolf 2018 (Weekend van de Dutch Open) zijn 33 tickets te bemachtigen tijdens de Zomertour en in totaal gaan 36 spelers het NK Footgolf 2018 spelen. De winnaars van de drie voorgaande NK’s zijn automatisch geplaats voor het NK 2018: Jim Kuipers (2017), Björn Bulk (2016), Sam van Bracht (2015).

Tijdens de eerste 11 speelrondes van de Zomertour zijn per toernooi 3 NK tickets te verdienen voor de 3 beste nog niet gekwalificeerde spelers van het toernooi. Ziet een gekwalificeerde speler af van deelname aan het NK Footgolf 2018 (i.v.m. blessure of andere reden) dan schuift het ticket door naar de eerste nog niet gekwalificeerde speler op de FGH Zomertour Ranking 2018. 7 dagen voor aanvang van het NK Footgolf 2018 wordt de definitieve spelerslijst gepubliceerd. Valt er in de laatste week nog een speler uit, dan worden deze plekken niet opgevuld.

Het NK weekend wordt gecombineerd met de Dutch Open (FIFG WT 500). Mocht jij je niet plaatsen voor het NK, dan kun je via losse inschrijving toch deelnemen aan de Dutch Open.

Het Dutch Open (ZT1500) toernooi is het laatste toernooi dat meetelt voor de Zomertour Ranking 2018. Na afloop van dit toernooi zal het definitieve eindklassement van de Zomertour worden bepaald.

Verder informatie over de Dutch Open en het NK finaleweekend volgen in de komende maanden.

10. WK kwalificatietraject

Zoals bij de meeste spelers bekend, vindt in december het WK Footgolf plaats in Marokko, en uiteraard gaan wij er alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen met Nederland: zowel individueel als in het landenklassement. Elk land heeft een aantal startbewijzen toegewezen gekregen van de FIFG en dit kan in de komende maanden nog oplopen. In de komende maanden zal de selectie van het Nederlands Footgolf Team duidelijk worden, nadat het volgende kwalificatietraject is doorlopen:

Op dit moment zijn er 19 WK tickets te verdelen, waarvan er 13(!) via de Zomertour te bemachten zijn. Dit aantal is dan ook leidend en eventuele extra tickets worden buiten de Zomertour om vergeven. De samenstelling is als volgt:

 • 2 WK tickets voor de WK damesklassement (via Zomertour)
  • Deze twee tickets worden vergeven aan de twee dames met de hoogste notering op de FGH Zomertour Ranking 2018. Geldt alleen voor spelers uit de D-categorie van de Zomertour.
 • 2 WK tickets voor de senior (45+) categorie (via Zomertour) 
  • Deze twee tickets worden vergeven aan de twee seniors (45 jaar en ouder) met de hoogste notering op de FGH Zomertour Ranking 2018. Geldt alleen voor de A categorie van de Zomertour.
 • 9 reguliere WK tickets (via Zomertour)
  • De 9 reguliere WK tickets voor de Zomertour worden verdeeld over de beste 9 spelers uit de A-categorie op de FGH Zomertour Ranking 2018. De beste 9 spelers plaatsen zich direct voor het WK.
  • Mochten er bij deze 9 spelers senior spelers zitten, dan hebben zij de keuze om het 45+ seniorticket te verzilveren en op het WK uit te komen in de seniorcategorie. Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt, schuift of schuiven de vrijgekomen reguliere ticket(s) door naar de volgende beste A-categorie speler op de FGH Zomertour Ranking 2018.
 • 3 WK tickets via de Nationale Ranglijst (OnsWeb Ranking)
  • Er zijn 3 tickets te vergeven via de Nationale Ranglijst (OnsWeb). Deze tickets zullen gaan naar de beste spelers op de Nationale Ranglijst die zich níet via de ZomerTour hebben geplaatst voor het WK. Wanneer de beste spelers op de Nationale Ranking zich al via de Zomertour hebben geplaatst, dan schuiven ook deze WK tickets door naar de eerst volgende niet gekwalificeerde speler op de Nationale Ranglijst. Belangrijk: pas vanaf het moment dat een speler het lidmaatschap van Footgolf Holland heeft afgenomen, worden zijn/haar resultaten meegenomen op de Nationale Ranglijst.
  • De stand op de de Nationale Ranglijst (OnsWeb) op 2 september (na verwerking van Dutch Open) is leidend en bindend.
 • 1 WK ticket voor de president van de footgolfbond
  • De FIFG heeft besloten dat elke ‘president’ van elke nationale footgolfbond mag deelnemen aan het NK. Michael Wilkes is de huidig voorzitter/president van Footgolf Holland, en zodanig bij de FIFG bekend. Hij krijgt dan ook dit WK ticket. 
  • Michael Wilkes zal wel deelnemen aan de Zomertour, maar hierbij niet meespelen voor een WK ticket. Mocht hij bij de top 9 van de Zomertour eindigen, dan schuift het WK ticket door naar de eerste niet gekwalificeerde speler op de FGH Zomertour Ranking 2018.
 • 2 WK tickets via ‘Wild Cards’
  • Er zijn ook 2 wildcards beschikbaar. De keuze om 2 wildcards achter de hand te houden is gemaakt met de volgende reden: wanneer een topspeler uit de huidige top 10 van Nederland (Nationale Ranking van 24 maart 2018) geblesseerd raakt voor een langere periode of wegens andere omstandigheden het kwalificatietraject voor een WK ticket mist, heeft hij mits hij aantoonbaar fit genoeg is in september de kans om via een wildcard alsnog deel te nemen en de Nationale selectie te versterken. De bondscoach zal hier uitsluitsel over moeten geven en zijn keuze moeten verantwoorden.
  • Is er géén sprake van uitgifte van een wild card, dan worden deze WK wild card tickets vergeven aan de volgende nog niet gekwalificeerde speler op de Nationale Ranglijst.
  • De stand op de de Nationale Ranglijst (OnsWeb) op 2 september (na verwerking van Dutch Open) is leidend en bindend.

Er is een kans dat Nederland nog meer spelers mag afvaardigen voor het WK. In september zal de FIFG op basis van de FIFG World Tour Ranking en het aantal afgenomen FIFG licenties per land bepalen of er extra WK tickets beschikbaar worden gesteld. Indien dit het geval is, worden deze tickets vergeven op de Nationale Ranking. De stand op de de Nationale Ranglijst (OnsWeb) op 2 september (na verwerking van Dutch Open) is leidend en bindend. Er zal tevens een reservelijst worden opgesteld van spelers die kunnen invallen wanneer ná verdeling van alle tickets een gekwalificeerde speler onverhoopt geen deel kan nemen aan het WK.

In de komende maanden zal door Footgolf Holland een bondscoach worden aangesteld. Met deze bondscoach worden nadere afspraken gemaakt over zijn rol, de doelstellingen voor Team NL en verdere samenstelling van de technische staf en WK organisatie. We zijn momenteel druk bezig om een goed selectietraject te bepalen voor de keuze van een bondscoach. Hierover later meer.

Tot zover de informatie over de FGH Zomertour 2018. We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dit graag. Laten we er met zijn allen een mooi en sportief Footgolf seizoen van maken!

 

Auteur: Organisatie FGH Zomertour 2018 (Footgolf Holland)

Gepubliceerd op 24-03-2018

 

@daphnekoster We zouden het erg leuk vinden als je een x mee zou willen doen. We horen graag of je interesse hebt info@footgolfholland.com
2 years ago
@daphnekoster Op 6 mei vindt een FootGolf toernooi plaats in Amsterdam. We willen je graag in onze sport introduceren. Er zijn meer profs.
2 years ago
Morgen is er een FootGolf toernooi in #krimpenaandelek. Er zijn nog een paar plekken, starten om 15u. Wie doet mee?… https://t.co/Ay9brJtFXj
2 years ago
Er is nog plek voor drie teams op het NK Ambtenaren FootGolf. Welke gezellige en sportieve collega's durven dit aan… https://t.co/xVa6n0bR4a
2 years ago
@Johnheitinga We organiseren op 6 mei een FootGolf toernooi in Amsterdam. Meer profs doen mee. Doe je mee? info@footgolfholland.com
2 years ago